Doelen

Doelen verfijnen en verkleinen

DoelenWanneer je je eigen zaak wilt opstarten, doe je dit met een doel voor ogen: je wilt van je hobby een betaalde activiteit maken, je kan iets erg goed en je weet dat anderen hier baat mee hebben, je wilt anderen helpen vanuit je eigen ervaringen, je hebt een topproduct en zou dit graag met iedereen willen delen, … Iedereen heeft doelen, alleen lijkt de weg ernaartoe soms erg lang. Ik hoor zeer vaak klanten zeggen: ‘ik sta nog niet zo ver als ik zou willen.’ Is dit herkenbaar voor jou?

Misschien is het dan eens tijd om je grote doel onder de loep te nemen en op te delen in kleinere subdoelen. Dit helpt je om enerzijds koers te houden naar je grotere doel en anderzijds niet uit het oog te verliezen welke weg je al hebt afgelegd.

Wat is jouw grote doel voor 2022 en hoe verklein je dit? Hieronder vind je vijf tips:

  1. Ga verder dan SMART

Ken je het SMART principe om doelen te omschrijven? Dan noteer je jouw doel Specifiek, Meetbaar, Aanvaardbaar, Realistisch en Tijdsgebonden. Ik ga hierin graag nog een stapje verder, zowel voor mezelf als voor mij klanten. Stel dat je jouw omzet met 30% wilt verhogen? Wat betekent dit in aantal klanten? Hoeveel items van je product of programma wil je verkopen om dit te bereiken? Hoe zie je de onderverdeling in je omzet? Wat wil je uitproberen om dit te bereiken? Wat zijn nieuwe dingen die je kunt doen? Kortom, we geven jouw doel voldoende ‘body’ en invulling.

 

  1. Maak het doel onder je eigen controle

Wanneer je jouw doel verfijnt hebt naar voldoende ‘body’, ga je aanduiden op welke doelen jijzelf rechtstreekse controle kunt uitoefenen. Bijvoorbeeld: ‘ik wil elke maand 3 nieuwe klanten opstarten die elk een bepaald product afnemen.’ Aangezien jij niet weet wanneer die klanten over de vloer zullen komen en hen niet kunt verplichten van te kopen, ga je dit doel herformuleren naar een doel dat je zelf kunt uitvoeren en bereiken. Zo wordt bovenstaande doel voor jou misschien: ‘ik ga elke week zelf vijf ondernemingen contacteren die een afnemer zouden kunnen zijn van mijn producten.’ Hierover heb je zelf veel meer zeggenschap en kan je trots zijn op jezelf, ook als je jouw achterliggende doel van de drie nieuwe klanten nog niet bereikt hebt. Jij hebt jouw doel dat dit mee kan veroorzaken wel bereikt.

 

  1. Verbind je doel direct aan acties door middel van werkwoorden

Werkwoorden zijn woorden die je letterlijk aan het werk zetten. Maak een klein schema op: links noteer je waar je nu staat, rechts noteer je waar je wilt staan (je doelen onder eigen controle). Neem nu een andere kleur van pen en trek pijlen van links naar rechts. Per pijl noteer je een werkwoord dat een actie inhoudt, zodat je al veel meer zicht krijgt op wat jij gaat doen. Je mag uiteraard ook een hele zin noteren, alles wat je tot actie aanzet is goed!

 

  1. Als je het even niet meer weet…

Het gebeurt dat het dagelijkse in de weg komt van je acties en je doelen: quarantaine, je kind dat thuis moet blijven, ander werk dat ertussen komt, je energie die vandaag niet bruist, … Wanneer je het gevoel krijgt dat je wel weet wat je moet doen en er toch niet toe komt, is het tijd om even te bezinnen. Wat houdt je nu tegen om deze actie te ondernemen? Is het angst? Twijfels? Vermoeidheid? Uitvluchten? Geen klankbord hebben? Geen steun hebben? Die bezinningstijd kan je een schat aan informatie opleveren en je mogelijke uitstelgedrag helpen te doorbreken.

 

  1. Verklein elk doel

Er is niets zo fijn als ’s avonds je dag afsluiten en afvinken welke doelen je bereikt hebt! Maar als je jouw doelen heel erg groot laat, dan is er niets om af te vinken… Want dan is het maar één keer, over drie maanden, dat je iets bereikt. Dat helpt niet echt om gemotiveerd aan de slag te blijven! Dus: neem elke week een uurtje tijd voor jezelf, zet je neer met je agenda en noteer 3 kleine doelen per dag. Dat hoeft niet per sé werkgerelateerd te zijn, dat mogen gerust ook ontspannende doelen zijn of goede zelfzorg-doelen. Elke ochtend kan je er even naar kijken en elke avond kan je ze afvinken. Doel niet behaald? Geen probleem: vink af en noteer het op een andere dag opnieuw.

 

Ik werk graag met doelen, het geeft onmiddellijk zin en richting aan hoe ik mijn tijd besteed en hoe ik dit beleef. Doelgericht werken waarbij je voldoende ruimte laat voor ontspanning en loslaten, dat is balanceren in je evenwicht. Heb je hier graag wat hulp bij? Aarzel dan niet om een afspraak te maken!